โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 3 เม.ย 2562    3,280 ครั้ง

โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร