โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล

 13 ก.พ 2561    2,057 ครั้ง

โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานบุคคล IP โครงการนานาชาติ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร