โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 6 พ.ค 2562    3,157 ครั้ง

โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 3-14 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร