โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 7 พ.ย 2561    2,394 ครั้ง

โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2. ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนโครงการนานาชาติ  1 อัตรา ( ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรีที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นได้ดี)
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร