โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

 14 เม.ย 2562    4,160 ครั้ง

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาทางช่างภาพ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์)
2. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน จำนวน 7 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา)
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคลและบริการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร