โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงหอนอน

 1 ก.พ 2562    3,443 ครั้ง

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงหอนอน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พี่เลี้ยงหอนอน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศหญิง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. มีบุคลิกภาพดีและมีความซื่อสัตย์
4. สามารถอยู่ประจำกับนักเรียนในหอนอนได้
5. สามารถปฏิบัติงานดูแลนักเรียนในหอนอนได้เป็นอย่างดี
6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7433-0147

ประกาศรับสมัคร