โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

 6 มิ.ย 2562    4,507 ครั้ง

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง จิตวิทยาการให้การปรึกษา1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามวิชาเอกตามที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู
2. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7433-0147

ประกาศรับสมัคร