โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 10 มิ.ย 2562    3,654 ครั้ง

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English/Mini English Program (EP/MEP)1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกในกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP/MEP) อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 4-20 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.08-1799-2700 หรือ 08-6223-3911

ประกาศรับสมัคร