โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

 29 พ.ย 2561    2,922 ครั้ง

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
-  วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ และมีใบประกอบวิชาชีพครู
-  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
-  ปฏิบัติงานโรงเรียนประจำ และสามารถดูแลงานหอนอนได้
-  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร