โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว

 15 เม.ย 2561    6,557 ครั้ง

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ต้องการรับสมัคร ครูอัตราจ้าง เพื่อมาทำการสอนวิชา แนะแนว ตามคุณสมบัติต่อไปนี้

ครูแนะแนวที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาแนะแนว อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขา “จิตวิทยาและการแนะแนว” ที่รู้จักระบบการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบใหม่เป็นอย่างดี
ถ้ามีประสบการณ์ในการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

ใบแสดงผลการเรียนที่จบ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
สำเนาทะเบียนบ้าน + บัตรประจำตัวประชาชน
รูปถ่าย 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นดำ
ติดต่องานแนะแนว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หรือ โทร 043-251-350

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2561