โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 8 ก.ค 2562    1,921 ครั้ง

โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7652-9565

ประกาศรับสมัคร