โรงเรียนวาปีปทุม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา

 14 ก.ย 2561    5,305 ครั้ง

โรงเรียนวาปีปทุม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี(รวมทั้งโปรมแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ  (เวลา  08.30 - 15.30 น.)

ประกาศรับสมัคร