โรงเรียนวัดหนองกลอย รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

 30 พ.ค 2562    1,875 ครั้ง

โรงเรียนวัดหนองกลอย รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/วิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนในวิชาดังกล่าว 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 5,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/วิทยาศาสตร์
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้มีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดหนองกลอย ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ โทร.061-4874819

ประกาศรับสมัคร