โรงเรียนวัดสองคอนกลาง รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์

 13 มี.ค 2561    2,044 ครั้ง

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: บุคลากรวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์วิชาเอก/โท สาขาเคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา,ธรณีวิทยา,ดาราศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ 4 ตําบลสองคอน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร