โรงเรียนวัดศิริจันทาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

 4 ม.ค 2562    2,377 ครั้ง

โรงเรียนวัดศิริจันทาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-16 มกราคม 2562

รายละเอียด
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รับสมัครครูเอกพลศึกษา (เพศชายเท่านั้น) งบรายได้สถานศึกษา 12,000 บาท มีบ้านพัก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-16 มกราคม 2562  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 มกราคม 2562
หลักฐานการรับสมัคร 1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 3. สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ สอบถามเพิ่มเติมโทร  0859426075