โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

 9 ส.ค 2561    3,249 ครั้ง

โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาภาษาไทย หรือประถมศึกษา
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง (บ้านทุ่งป่าคาเหนือ) ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.08-9755-7613

ประกาศรับสมัคร