โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

 10 เม.ย 2562    1,865 ครั้ง

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร:  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ตั้ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร