โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

 2 ก.ค 2562    1,108 ครั้ง

โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าการศึกษาปฐมวัยที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075-285104 (โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร), 084-8611011 (ผอ.อรอุมา  ชูสุวรรณ์) 08-4861-1011

ประกาศรับสมัคร