โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสารสนเทศ

 3 เม.ย 2562    5,340 ครั้ง

โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสารสนเทศโรงเรียน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงานสารสนเทศโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร