โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

 4 เม.ย 2562    5,438 ครั้ง

โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (เพศหญิง โสด)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11-12 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร