โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 (แม่ฮ่องสอน) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 2 อัตรา

 6 พ.ย 2561    2,913 ครั้ง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 (แม่ฮ่องสอน) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1. ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการโทร.0-5306-2050

ประกาศรับสมัคร