โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 7 เม.ย 2562    4,991 ครั้ง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13070 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: (อายุ22-35 ปี) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องฝ่ายอำนวยการ อาคาร 5 ตึกอำนวยการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร