โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

 6 เม.ย 2562    2,097 ครั้ง

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 0-2460-1220 กลุ่มบริหารทั่วไป

ประกาศรับสมัคร