โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

 4 พ.ค 2562    2,276 ครั้ง

โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1 ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท
2 ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท
3 ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค รับรองตามสาขาวิชาที่สมัคร
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องทับทิมสยาม โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2252-8642 ต่อ 11 หรือ 14

ประกาศรับสมัคร