โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 6 เม.ย 2562    4,261 ครั้ง

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกอุตสาหกรรม เอกเกษตรกรรม หรือเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,140 บาท
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร