โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฯ

 6 พ.ย 2561    2,637 ครั้ง

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน MEP/EP จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ปริญญาตรี 15,000 บาท ปวส.กรุณาสอบถาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- เพศหญิง
- จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
- อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
- มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความชำนาญในการพิมพ์ภาษาอังกฤษ
- มีความรู้ ความชำนาญในงานธุรการ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร