โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล

 9 ม.ค 2562    2,709 ครั้ง

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาารพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต(เอกสาธารณสุขศาสตร์)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-5451-1104

ประกาศรับสมัคร