โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

 8 เม.ย 2562    3,557 ครั้ง

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-22 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวัสดิการ 1 อัตรา เงินเดือน 7000 บาท
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (คนสวน) 1 อัตรา เงินเดือน 7000 บาท
3. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 2 อัตรา เงินเดือน 7000 บาท
4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 7000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 2-22 เมษายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-5451-1104

ประกาศรับสมัคร