โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

 6 พ.ค 2562    1,722 ครั้ง

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย และมีใบประกอบวิชาชีพครู (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-5451-1104

ประกาศรับสมัคร