โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

 28 ต.ค 2561    3,585 ครั้ง

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-5451-1104

ประกาศรับสมัคร