โรงเรียนพล รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

 9 เม.ย 2562    7,523 ครั้ง

โรงเรียนพล รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
1. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือนละ 10,000 บาท
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือนละ 10,000 บาท
3. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือนละ 10,000 บาท
4. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือนละ 10,000 บาท
5. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือนละ 10,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.09-1056-1729 หรือ 09-4273-8181
สมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร