โรงเรียนพระนารายณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 2 มิ.ย 2562    3,624 ครั้ง

โรงเรียนพระนารายณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-9 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่โสตฯและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8000 บาท
-  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มอำนวยการ อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-9 มิถุนายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศรับสมัคร