โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

 13 พ.ย 2560    3,742 ครั้ง

โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง หรือ
2. มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ก.ค.ศ.กําหนดให้เป็นคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮฺหรือเทียบเท่า

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร