โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

 8 พ.ย 2561    3,095 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร