โรงเรียนบ้านแม่โจ้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ-การเงิน

 3 ส.ค 2562    3,682 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแม่โจ้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ-การเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ-การเงิน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปวช. หรือ ปวส. สาขาบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร