โรงเรียนบ้านแม่พุง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 2 เม.ย 2562    3,404 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแม่พุง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งครูอัตราจ้างครูสอนอนุบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2. ตำแหน่งครูพีเลี้ยงอนุบาล จำนวน 1 อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000. บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีความรู้ ระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านแม่พุง ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 0907549531 ผอ. 0895563434 ครูสายทิพย์

ประกาศรับสมัคร