โรงเรียนบ้านเวียงกือนา รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา

 10 ก.ค 2562    3,387 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเวียงกือนา รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ไม่จำกัดวิชาเอก
-  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านเวียงกือนา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30น. เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 053-674362

ประกาศรับสมัคร