โรงเรียนบ้านเนินโมก รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา

 4 ก.พ 2562    5,263 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเนินโมก รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ไม่จำกัดวิชาเอก)
(2) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่  ก.ค.  หรือ  ก.ค.ศ. กำหนด
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยคุรุสภา  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(4) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตามประกาศรับสมัคร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านเนินโมก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร