โรงเรียนบ้านเจาะตาแม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 8 พ.ย 2561    3,702 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเจาะตาแม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปทาง สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ หรือคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านเจาะตาแม  122  หมู่ที่ 4  ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2561  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เบอร์โทรศัพท์ 073299832

ประกาศรับสมัคร