โรงเรียนบ้านอ้อมกอ (ประชาสามัคคี) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

 10 มิ.ย 2562    566 ครั้ง

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ (ประชาสามัคคี) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตหรือศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกวิชาคณิตศาสตร์
2. มีอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู
3. มีความสามารถและทักษะการสอนวิชาคณิตศาสตร์  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ในการจัดทำสื่อการสอน และจัดกิจกรรมการสอน
5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู  มีจิตใจเอื้ออารี เมตตา กรุณา ต่อ นักเรียน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
7. มีลักษณะใฝ่เรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่  ๆ อยู่เสมอ
8. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อย่างสูง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านอ้อมกอ (ประชาสามัคคี) ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรับสมัคร