โรงเรียนบ้านหูช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    3,769 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหูช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีและมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านหูช้าง อำเภอบ้านไร จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร