โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน

 11 เม.ย 2562    1,911 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตาแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาจีน
เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 281 หมู่ 1 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร