โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 4 ก.ค 2562    2,132 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 06-4653-2998

ประกาศรับสมัคร