โรงเรียนบ้านวังยวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 31 ก.ค 2562    2,101 ครั้ง

โรงเรียนบ้านวังยวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท) (วุฒิม.6 สมัครไม่ได้)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านวังยวน ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร