โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

 3 เม.ย 2562    2,990 ครั้ง

โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านทาง Facebook ของโรงเรียน (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามโทร. 08-9430-3716 หรือ 08-7178-4180

ประกาศรับสมัคร