โรงเรียนบ้านป่าหัด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์

 13 มี.ค 2561    2,054 ครั้ง

โรงเรียนบ้านป่าหัด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6000 บาท
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
3. มีความสามารถด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าหัด ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร