โรงเรียนบ้านปางอ้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัยหรือทั่วไป

 6 ธ.ค 2560    1,053 ครั้ง

โรงเรียนบ้านปางอ้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัยหรือทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัยหรือทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 5000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1) มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอก ปฐมวัย หรือ ทั่วไป
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านปางอ้อย ตั้งอยู่ เลขที่ 145 หมู่ 9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560  โทร.085-7091952

ประกาศรับสมัคร