โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

 2 ส.ค 2562    4,125 ครั้ง

โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับวุฒิขั้นต่ำ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร