โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 4 ก.ค 2562    667 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน

..... ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 1 หมู่ 7 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 – 9 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.06-1556-6733

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ