โรงเรียนบ้านบุไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

 15 เม.ย 2562    1,707 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบุไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ สถิติศาสตร์ หรือแขนงหลักสูตรและการสอนวิชาคณิตศาสตร์
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร